• Veiligheid en sfeer
  • Visie en doelstelling
  • Achtergrond

Introductie

In 2007 is KinderKookfestijn opgericht door Leny Aalst (“juf Ranja”) en Maria Schwank (“juf Rietje”) om zo de expertise die we hadden verworven door jarenlang vrijwilligerswerk op dit vlak, te gaan professionaliseren en sindsdien heeft KinderKookfestijn vooral naam gemaakt in Stadsdeel Amsterdam Nieuw West. KinderKookfestijn werkte voornamelijk in opdracht van toenmalig talentenmakelaar Schatkamer die voor ca. 40 basisscholen in het stadsdeel het activiteitenaanbod verzorgde.

Onder druk van de bezuinigingen moest Schatkamer er m.i.v. schooljaar 2013-2014 mee stoppen. Nu blijkt gelukkig dat de goede naam die wij in de loop der jaren bij zoveel scholen hebben achter gelaten, zijn werk voor ons doet want de opdrachten blijven onverminderd binnen komen. En daar zijn we blij om want het koken met de kinderen is nog altijd een boeiend avontuur waar wij veel voldoening aan beleven.

Verschil is dat de scholen nu, zonder bemiddeling van Schatkamer direct contact met ons opnemen, hetzij per telefoon of met het contactformulier op onze website. Met ingang van schooljaar 2014-2015 gaat juf Rietje het KinderKookfestijn verlaten. Zij gaat van haar welverdiende pensioen genieten. Dat KinderKookfestijn zo’n succesvolle naam is geworden daar heeft juf Rietje een belangrijk aandeel in gehad. Namens collega’s en kinderen: “Juf Rietje bedankt, je was een Super Kookjuf! Toch kunnen wij vol vertrouwen het volgend schooljaar tegemoet want voortaan komt Ferry Aalst(“meester Lasagne”) naast juf Ranja de plaats innemen van juf Rietje. Als je meer wilt weten over meester Lasagna lees dan verder bij ‘Onze achtergrond‘ Belangrijk: wij raden scholen aan om zo bijtijds mogelijk uw aanvragen bij ons in te dienen, want zo stelt u ons in de gelegenheid om zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Flexibiliteit

T.a.v. onze opdrachtgevers zijn sleutelwoorden van Kinder Kookfestijn: flexibiliteit en zelfstandigheid. Wij zijn flexibel in ons aanbod; met een ruime keus aan lesmateriaal zijn onze lessen altijd af te stemmen op uw vraag. Opdrachten worden door Kinder Kookfestijn volledig zelfstandig uitgevoerd; de school heeft hier verder geen omkijken naar.

Veiligheid en sfeer

Voor de kinderen hechten we belang aan een veilige en gemoedelijke sfeer waarin elk kind tot zijn recht kan komen en op zijn eigen wijze aan de slag kan gaan. Natuurlijk is het eerste belang dat de kinderen er plezier in hebben/krijgen. Dit bereiken we onder meer door ze naar vermogen zo zelfstandig mogelijk te laten werken. En heel belangrijk: het eindresultaat moet zijn “om je vingers erbij af te likken”, zodat ze uiteindelijk met een trots en voldaan gevoel naar huis gaan.

Doelstelling

Het bieden van maatwerk op het gebied van koken met kinderen als naschoolse- en/of onderschoolse activiteit of buitenschoolse opvang.

Onze visie

Voorop staat een gemoedelijke en veilige sfeer waarin elk kind tot zijn recht komt. Plezier en ontspanning, soms in combinatie met concentratie en hard werken. We laten de kinderen naar vermogen zoveel mogelijk zelfstandig werken; wij vinden het belangrijk dat ze zich serieus genomen weten.

De recepten kiezen wij zo dat ze voldoende ruimte laten om creativiteit in te leggen/ontplooien en worden zo geselecteerd dat verschillende technieken, vaardigheden en competenties die nodig zijn om zelfstandig te leren koken aan bod komen.

Op die manier blijft het uitdagend voor elke leeftijdsgroep en zullen de kinderen naar huis gaan met een blij en trots gevoel over hun prestatie, uitziend naar de volgende kookles.

Onze ingrediënten

Samenvattend zijn de volgende ingrediënten terug te vinden in de potten en pannen van Kinder Kookfestijn:

Plezier: één van de belangrijkste ingrediënten die in de producten van Kinder Kookfestijn steeds te proeven moet zijn is een verfijnd vleugje plezier. Wij bieden een gemoedelijke en veilige sfeer waarin de kinderen ieder op hun eigen wijze met het recept bezig kunnen zijn. Het is de bedoeling dat elk kind uiteindelijk met recht trots kan zijn op het eindresultaat van zijn creatie; dat zij met enthousiaste verhalen thuiskomen en misschien hun ouders kunnen verrassen met hun culinaire kunsten! Om dit te kunnen bereiken zijn nog een aantal ingrediënten van belang.

Hygiëne: wij leren de kinderen dat hygiëne belangrijk is. Onze lessen beginnen altijd met handen wassen.

Veiligheid: veilig en op de juiste wijze omgaan met keukenmateriaal en gereedschap.

Voeding: wij beseffen dat voor veel kinderen voedsel een nog onbewust gebied is. Voor we aan de slag gaan inventariseren we onze ‘boodschappenmand’. We besteden aandacht aan de namen en herkomst van de ingrediënten waar we in de lessen mee te maken krijgen; we bekijken, ruiken en voelen.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen: wij sturen er zoveel mogelijk op aan dat de kinderen (naar vermogen) hun recept helemaal zelf kunnen uitvoeren en beogen daarmee o.m. zelfstandig werken en zelfvertrouwen te bevorderen.

Ondersteuning cognitieve ontwikkeling: we leren de kinderen om te kunnen benoemen waar we mee bezig zijn. Hiermee beogen we de woordenschat en begrippenkader te vergroten. En met de kinderen uit hogere groepen staan we graag uitgebreid stil bij het werken met inhoudsmaten en wegen. De grotere kinderen vinden het vaak leuk om te leren hoe zelfstandig met recepten te kunnen werken. Wij zullen ze dan bijvoorbeeld helpen met “het ontcijferen” van de aanwijzingen die op pakjes e.d. aangegeven staat. Zonder dat zij actief met leren bezig zijn is deze praktijkervaring spelenderwijs een ondersteuning van de algemeen vormende vakken.

Verantwoordelijkheid: uiteraard zijn de kinderen samen met ons verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de keuken als we klaar zijn.

Motivatie Leny

Wij hebben drie zoons geboren in respectievelijk 1980, 1983 en 1984 en toen zij nog kleuters waren betrok ik ze al volop bij het bakken van koekjes en kokkerellen. Vanaf dat ze 8, 5 en 4 jaar waren hebben zij met z’n drietjes -onder mijn toeziend oog- het gehele kerstmenu voor 5 personen in drie gangen samengesteld en bereid. Dit was in alle opzichten zo verrukkelijk dat ze dit ieder jaar zijn blijven doen, tot ze het huis uit gingen. (Mijn oudste zoon heeft onlangs zijn eigen café geopend waar je meer dan voortreffelijk kan eten). Als vrijwilligster ben ik mee geweest naar allerlei kinderkampen waar ik altijd met de kinderen aan het kokkerellen was. Doordat ik op school goed was in de cijfermatige vakken ben ik op kantoor terecht gekomen. Vanwege mijn interesse in mensen en het verlangen om met mensen te gaan werken in plaats van met regelgeving en bureaucratie ben ik in 1999 begonnen met een opleiding Psycho Sociaal Werk op H.B.O. niveau. In 2003 heb ik het diploma behaald. Ontwikkelingspsychologie was onderdeel van de opleiding en de kennis die ik op de opleiding heb opgedaan is mij uiteraard behulpzaam bij het werken met kinderen. Na 13 jaar kantoorwerk heb ik ontslag aangevraagd per 1 augustus 2007. Het is de hoogste tijd om te gaan doen wat mijn hart me ingeeft: werken met kinderen maakt me blij. Daarbij word ik flink geïnspireerd door mijn partner die als docent Algemeen Vormende Vakken in het speciaal praktijk onderwijs werkt. Ik vind het een uitdaging om met de kooklessen aan de kinderen op een inspirerende en leuke manier een stukje praktijkervaring aan te bieden bij datgene wat ze in de klas geleerd hebben. Lees het CV van Leny >>

Motivatie Ferry

Sinds september 2014 (ik ben dan net met pensioen) ben ik intensief betrokken bij KinderKookfestijn. Daarvoor was ik vaak tot steun van Leny, mijn echtgenote, die al gedurende vele jaren als “juf Ranja” samen met “juf Rietje” KinderKookfestijn tot een succes wisten te maken. Juf Rietje is gestopt en nu doe ik mee als “meester Lasagne”. Tot mijn 52ste heb ik gewerkt in de elektrotechniek. Ik heb toen een grote ommezwaai gemaakt. Al enige tijd kwam bij mij de gedachte op hoe leuk het wel zou kunnen zijn om in het onderwijs te werken. Ik heb toen de stap gewaagd en kwam tot de ontdekking dat het werken met kinderen mij veel voldoening gaf. Als zogenaamde “zij-instromer” gaf ik les en moest daarnaast natuurlijk studeren voor het diploma Leraar Basisonderwijs. In 2005 was het zover. Ik werkte inmiddels in het Voortgezet Speciaal Onderwijs als docent Algemeen Vormend Onderwijs en gedurende 7 jaar heb ik gewerkt met deze bijzondere leerlingen die moeite hebben met leren. Later heb ik nog een paar jaar gewerkt als wiskundedocent op andere type scholen. Ik heb in de 13 jaar onderwijs altijd geprobeerd om leren zoveel mogelijk aanschouwelijk te maken dat wil zeggen dat niet alleen ogen en oren belangrijk zijn maar ook handen. Leerlingen moeten vooral veel doen zodat de leerstof ervaren wordt. In dat opzicht is een kookles natuurlijk het summum van ervaren en succesbeleving. Een kookles is zonder uitzondering voor jonge kinderen een bijzondere belevenis. Naast plezier geeft het ze ook ongemerkt veel zelfvertrouwen en dat zal zeker een positief effect hebben bij de echte leervakken. Ook leren ze, weer zonder daar de nadruk op te leggen, een scala aan vaardigheden zoals motoriek, samenwerking, woordenschat etc. Goed, ik besef dat nu “de docent” lang genoeg aan het woord is geweest! Ik ga met veel plezier met de kinderen aan de slag en weet zeker dat ik het plezier in koken, dat ik van mijn moeder heb geërfd, samen met Juf Ranja ga overdragen. Lees het CV van Ferry >>